Име на дружество

„ИКОХИМИКИ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Сфера

Химическа и почистваща промишленост

Заменено приложение

-

Приложение на Soft1

Cloud Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Bulgaria
Ние в „ИКОХИМИКИ БЪЛГАРИЯ“ ООД сме много доволни от опита си със Soft1 Cloud ERP, поради всички предимства, които платформата ни предлага, както и поради изключително лесния начин на използване. Сътрудничеството със специалистите от екипа на SoftOne винаги е експедитивно, ефективно и се отличава с висок професионализъм

Г-н Йоргос Калогиру, Мениджър координация на търговския отдел

ИКОХИМИКИ БЪЛГАРИЯ„ИКОХИМИКИ БЪЛГАРИЯ“ ООД е водеща гръцка компания в разработването, производството и доставката на продукти за почистване и дезинфекция в Югоизточна Европа
 • забавено обслужване на бизнес процесите в организацията - от доставка до фактуриране;
 • трудности при събирането на коректни данни за бизнеса, и предоставянето на висшия мениджмънт на справки и анализи в реално време;
 • комплексност и ниска ефективност на ежедневни бизнес операции – приемане на заявки и поръчки, ценообразуване, документално отразяване; затруднено проследяване на партиди и наличности;
 • ниско ниво на интеграция и съвместимост между наличните в организацията системи;
 • припокриване на вътрешни процеси, повторно въвеждане на данни, технически грешки и неточна отчетност
 • неправилни оперативни решения, водещи понякога и до допълнителни разходи;

 • повишена автоматизация при всички бизнес процеси в компанията;
 • подробен мониторинг и разпределение на всички приходи и разходи по отделните пера;
 • лесно и бързо наблюдение на продуктови партиди, и информация за наличности и движения в реално време;
 • въведени правила за прилагане на ценова и кредитна политика за клиенти;
 • опростена процедура по обработка на клиентски заявки и напълно автоматизирана процедура по фактуриране;
 • изградена възможност за създаване на сложни сценарии, относно политиките за ценообразуване;

 • улеснена ежедневна работа, възможност за работа отвсякъде, водещо до спестяване на време и разходи;
 • възможност за бързи и точни анализи в реално време, на базата на оперативните данни в системата;
 • вземане на адекватни и навременни информирани решения от служителите и мениджърския екип;
 • повишена ефективност и производителност на екипите


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация