Име на дружество

Бест Фудс ООД

Сфера

Производство и търговия на едро със снаксове

Singular

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Bulgaria
Soft1 ERP напълно отговаря на бизнес нуждите ни на всички нива. Това е интегрирана система, която обединява и рационализира нашите най-важни процеси, значително намалявайки разходите ни за правене на бизнес. В резултат на това ние успяваме да управляваме специфичните си бизнес процеси по-бързо и по-ефективно, предоставяйки по всяко време по-голяма стойност на нашите клиенти.

Мартина Борисова, мениджър

Бест Фудс ООДБест Фудс ООД, водеща компания за производство и търговия на едро с хранителни стоки, работеща на пазара за снаксове вече 29 години. Мултинационална компания със седалища в Румъния, Гърция и България, 40% от оборота й представлява износ към европейски страни.
 • Осигуряване на по-добра ефективност в работния процес
 • Елиминиране на нуждата от двойно въвеждане на данни
 • Дефиниране на ценови политики спрямо клиент
 • Необходимост за следене на процесите в реално време,
 • Необходимост от софтуер, адаптиран към конкретната, специфична дейност на фирмата

 • Адаптиране на софтуера към конкретната дейност на фирмата
 • Осигурена е свързаност между отделите за по-ефективна работа и елиминиране на грешки
 • Създаване на специален къстамизиран модул, отговарящ за проследяване дейносите около служебните автомобили
 • Свързаност между всички основни операции, като продажби, складиране, фактуриране и счетоводство
 • прилагане на специфични ценови политики към отделни клиенти

 • По-бързо и ефективно осъществяване и управление на продажбите
 • по-интелигентен и рентабилен оперативен модел
 • Елиминиране на грешки с фактурирани и изписани от склада стоки
 • По-коректно счетоводно отчитане на всяка операция в текущ момент
 • ясна картина в реално време и оценка на търговската политика
 • управление на специални цени, промоции, отстъпки и акции по конкретни клиенти
 • Ръководния екип разполага в реално време с критични набори от данни, които позволяват навременно и точно вземане на решения
 • По-качествени и точни справки за анализ на цялостната дейност
 • По-добър анализ на дейността на мобилните търговци
 • Лесна навигация в софтуеъра, което предполага по-бързо усвояване и разбиране от служителите
 • Възможност за ограничаване достъпа до информация на различни потребители
 • по-бърз, по-интелигентен и рентабилен оперативен модел. Отличаващ се със своята богата функционалност, Soft1 ERP е конфигуриран да отговори на специфичните за отрасъла нужди, позволявайки на Best Foods Ltd. да опрости и напълно да автоматизира всичките си ключови бизнес потоци. По този начин се осигурява оперативна оптимизация на всички нива и се предоставят на ръководния екип критични набори от данни, които позволяват навременно и точно вземане на решения.


  Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


  Заявете демонстрация