Име на дружество

Бест Фудс ООД

Сфера

Производство и търговия на едро със снаксове

Singular

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Bulgaria
Soft1 ERP напълно отговаря на бизнес нуждите ни на всички нива. Това е интегрирана система, която обединява и рационализира нашите най-важни процеси, значително намалявайки разходите ни за правене на бизнес. В резултат на това ние успяваме да управляваме специфичните си бизнес процеси по-бързо и по-ефективно, предоставяйки по всяко време по-голяма стойност на нашите клиенти.

Мартина Борисова, мениджър

Бест Фудс ООДБест Фудс ООД, водеща компания за производство и търговия на едро с хранителни стоки, работеща на пазара за снаксове вече 29 години. Мултинационална компания със седалища в Румъния, Гърция и България, 40% от оборота й представлява износ към европейски страни.
 • Осигуряване на по-добра ефективност в работния процес
 • Елиминиране на нуждата от двойно въвеждане на данни
 • Дефиниране на ценови политики спрямо клиент
 • Необходимост за следене на процесите в реално време,
 • Необходимост от софтуер, адаптиран към конкретната, специфична дейност на фирмата

 • Адаптиране на софтуера към конкретната дейност на фирмата
 • Осигурена е свързаност между отделите за по-ефективна работа и елиминиране на грешки
 • Създаване на специален къстамизиран модул, отговарящ за проследяване дейносите около служебните автомобили
 • Свързаност между всички основни операции, като продажби, складиране, фактуриране и счетоводство
 • Прилагане на специфични ценови политики към отделни клиенти

 • По-бързо и ефективно осъществяване и управление на продажбите
 • По-интелигентен и рентабилен оперативен модел
 • Елиминиране на грешки с фактурирани и изписани от склада стоки
 • По-коректно счетоводно отчитане на всяка операция в текущ момент
 • Ясна картина в реално време и оценка на търговската политика
 • Управление на специални цени, промоции, отстъпки и акции по конкретни клиенти
 • Ръководния екип разполага в реално време с критични набори от данни, които позволяват навременно и точно вземане на решения

  Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


  Заявете демонстрация