Home  ›  Blog  ›  Trends & Views  ›  Проблемите на цифровата трансформация и как да ги избегнемПроблемите на цифровата трансформация и как да ги избегнем

October 14, 2021


Trends & Views

Цифровата трансформация продължава да бъде един от най-важните въпроси за всички бизнеси, въпреки че тя си остава сложен процес, който отнема много време и изисква добра стратегия и планиране. Недалновидното мислене, нежеланието за промяна, липсата на анализ или „трансформацията в името на трансформацията“ са някои от най-често срещаните клопки, които трябва да се опитате да избегнете.

Трансформацията като самоцел

Много често, когато започват процеса на цифрова трансформация, хората не са сигурни какво точно представлява тя и защо е необходима. Разбира се, основното, което се цели да се постигне са еволюция и развитие като цяло, но това не означава, че една нова технология автоматично ще постигне тези цели сама по себе си.

Цифровата трансформация трябва да се фокусира върху клиентите и дългосрочните бизнес цели. Следователно първите въпроси, на които трябва да се отговори, когато се обмисля технологично надграждане, са какви са поставените цели и какви пречки могат да възникнат, а не просто как да бъде приложена тази съвременна технология. След като си отговорят на тези въпроси, отговорните лица трябва да обсъдят идеята с ръководителите си, за да получат необходимото одобрение и да продължат с процеса.

Правилна и грешна гледна точка

Цифровата трансформация не е само технология, тя включва промяна в бизнес културата и структурата. И ако това не се разбере, няма да е възможно да се приложат ползите от цифровата трансформация във всички аспекти на вашите бизнес операции, включително иновации и ръст на продажбите. По-всеобхватната и отворена перспектива ще доведе до използване на повече възможности.

Трудности при адаптирането към промяната

Неспособността да се управляват промените и свързаните с тях процеси е основен проблем за съвременния бизнес. Внедряването на една нова технология изисква поддръжка и обучение на служителите за използването на тази нова технология. Нужна е и преоценка както на ролите, така и на отговорностите на всички страни, участващи във внедряването на изкуствен интелект и други технологии за автоматизация, както и установяването на нови стандарти и протоколи за сигурност и мобилност на предприятието.

Пренебрегването на тези проблеми и разчитането изцяло на технологиите би било голяма грешка, тъй като ще пропуснете възможността за значителни трансформационни промени. Предприятията, които не успяват да променят своите политики и практики по отношение на новите системи, остават вкопчени в остарели методи и не успяват да посрещнат пазарните предизвикателства.

Анализ и показатели

Не очаквайте да получите желаните резултати моментално. За да знаете какво работи и какво е нужно да се подобри, трябва постоянно да наблюдавате и анализирате съответните показатели. Бизнесът, който постига успешна цифрова трансформация, е този, който използва данни за измерване на успеха и подобряване на представянето си. Съвременните ERP решения от типа на Soft1 Series 5 предоставят впечатляващо количество данни за всички аспекти на бизнес процесите, необходими за качествен и задълбочен анализ.

 

Related Posts