Home  ›  Blog  ›  Trends & Views


Trends & Views    SoftOne

Впечатляващо е да се наблюдава еволюцията и трансформацията на ERP от технологично сложна и скъпа платформа до система, използваща технологията на облака от следващо поколение. Ако погледнем към следващите 10 години, би било интересно да направим някои прогноз...


#Cloud     #ERP