Home  ›  Blog  ›  Trends & Views


Trends & Views    SoftOne

Интегрирането на AI с CRM е от полза за всички организации и особено за малки и средни предприятия, които неуспешно до момента търсят начини да обвържат и разбират по-добре своите клиенти. Прочетете, за да разберете как AI създава тази толкова важна възможност...


#AI     #CRM