Home  ›  Blog  ›  Mobility


Mobility    SoftOne

Мобилните технологии се използват както от малкия и от средния бизнес, така и от големите предприятия. Според проучването на IDC "Мобилност на МСБ - 2019 г." - 62% от служителите на МСБ използват смартфони за бизнес цели, този процент е малко по-нисък от  този...


#mobilty     #ЕМ