Home  ›  Blog  ›  Mobility


Mobility    SoftOne

Мобилността на предприятието (EM) и изкуственият интелект (AI) са две от най-интересните тенденции сред промените, които пандемията Covid-19 внесе в бизнес пейзажа в България и по света. И тяхната комбинация е очарователна, тъй като в крайна сметка всички чове...


##mobility     #AI     #Mobile