Home  ›  Blog  ›  Business Software


Business Software    SoftOne

Независимо дали вашият бизнес е B2B или B2C, за да растете и да придобивате нови клиенти, трябва да им предоставите както онлайн, така и офлайн канали за продажба - физически магазини, телефон, електронна поща, EDI (Electronic Data Interchange), социални медии...


#ecommerce     #ERP