Home  ›  Blog  ›  Business Software


Business Software    SoftOne

Въпреки че изкуственият интелект все още е в ранен етап на развитие, той предлага възможности за подобряване на CRM. Вече започваме да виждаме някои инструменти за изкуствен интелект, които се появяват на пазара и някои бизнеси започват да експериментират с тя...


#AI     #CRM