Home  ›  Blog  ›  Business Software


Business Software    SoftOne

Традиционно фирмите имат своето публично лице и скрит "двигател", които движи бизнеса отзад. Това особено важи за електронната търговия. Със своя уебсайт фирмите си взаимодействат с клиентите, докато бек офисът включва поредица от критично важни работни потоци...


#ecommerce     #ERP     #eshop