Home  ›  Blog  ›  Trends & Views  ›  Какво ни предлага ERP в близко бъдещеКакво ни предлага ERP в близко бъдеще

April 9, 2019


Trends & Views

Впечатляващо е да се наблюдава еволюцията и трансформацията на ERP от технологично сложна и скъпа платформа до система, използваща технологията на облака от следващо поколение. Ако погледнем към следващите 10 години, би било интересно да направим някои прогнози за бъдещето на ERP.

 

SaaS и ERP

 

Традиционните ERP програмите се съхраняват на локални сървъри във фирмите, което означава, че бизнесът е отговорен не само за първоначалните инвестиционни разходи, но и за поддръжката и разширяването на хардуера. SaaS-базираните приложения се съхраняват в облачни сървъри, като по този начин заемат по-малко ценно пространство и същевременно предлагат намаляване на разходите, по-бързи подобрения и разширяемост. Тази разлика може да доведе до значителни икономии.

 

В други индустрии, включително CRM и HR, SaaS се превърна в модел по подразбиране за нови приложения. Когато става въпрос за ERP системи, се очаква преходът към SaaS да се ускори през следващите 3 години, което го прави предпочитан метод за много индустрии или видове предприятия, особено малките и средни предприятия.

 

Новите ERP потребители

 

Като се има предвид, че по-младите поколения навлизат на пазара на труда, ERP ще трябва да премине към логиката на потребителите, за да посрещне тази нужда (използвайки социалните медии и т.н.). Тези предприятия, които не са успели да следват тази тенденция, ще почувстват значителен натиск да преминат към удобни за потребителя интуитивни решения, които в крайна сметка симулират потребителските технологии.

 

Мобилността става основен фактор

 

Докато много проучвания посочват нарастващото преминаване към SaaS и Cloud системи, които се очаква да доминират през следващите години, мобилността ще бъде съвременната технологична реалност до 2020 г. Голяма част от служителите в различни позиции ще използват мобилни устройства – също толкова често, колкото използват настолните си системи, или дори повече – за достъп до данни за предприятието. Част от тази тенденция се дължи на факта, че все повече служители използват мобилни устройства в личния си живот и ще продължат да го правят дори и когато ползват ERP, ако им се даде възможност. Друга важна причина е новата тенденция за съвременната работна сила: тъй като непълно работно време се превръща в предпочитан вид заетост, мобилните служители ще задължат присъствието на мобилни ERP решения.

 

BI и данни

 

Тази тенденция вече се развива, но BI ще продължи своята възходяща траектория през следващите години. Имайки предвид огромния обем стратегически данни, които се вливат в ERP системите, фирмите ще започнат да се фокусират все повече върху разбирането на тези данни и превръщането им в стратегическо предимство.

Съществува и това, че правенето на рипорти не е достатъчно. Бизнесът ще изисква още по-ефективни начини да се възползват от тази информация. Затова вече доставчиците инвестират в BI, така че можем да очакваме развитие в бъдеще.

#Cloud     #ERP    

Related Posts