Home  ›  Blog  ›  Cloud


Cloud    SoftOne

Цифровата трансформация се отнася до трансформацията на бизнес операциите - това е процесът на използване на цифрови технологии за създаване на цифров бизнес модел. Обратната връзка от клиентите, разширената аналитичност, ефективността и гъвкавостта са някои о...