Home  ›  Blog  ›  Cloud


Cloud    SoftOne

Пандемията от COVID-19 оказа огромно въздействие върху икономиката и бизнеса, причинявайки значителни смущения в ежедневната им работа. Но в същото време именно сред тези обстоятелства CRM доказа своята движеща сила, помагайки на бизнеса да разшири обхвата си ...


#Cloud CRM     #CRM