Home  ›  Blog  ›  Cloud  ›  COVID-19: Катализаторът за цифрова трансформацияCOVID-19: Катализаторът за цифрова трансформация

May 13, 2020


Cloud

COVID-19 ни изправи пред криза, която ще има широко и дълготрайно въздействие върху човечеството и глобалната икономика. Въпреки че все още не е ясно кога ще приключи тази криза, едно е неоспоримо: пандемията ще има значително влияние върху повечето бизнеси за месеци или дори години напред.

Тъй като всички факти сочат, че това не е конюнктурно събитие, фирмите трябва да бъдат подготвени за бъдещето. Те трябва да започнат да изграждат необходимата оперативна „устойчивост“ сега, ако искат да оцелеят в новата реалност. Това означава да приемем всички цифрови инструменти, които за щастие са ни достъпни в момента.

Очевидно е, че пандемията подчертава стойността на дигиталната трансформация по толкова красноречив и изричен начин, че всеки бизнес – независимо от индустрията и размера – трябва да действа, за да ускори този преход … сега!

Времето за Cloud ERP е сега

Пандемията COVID-19 принуди бизнеса да предприеме незабавни мерки за опазване здравето на своите служители и минимизиране на въздействието върху тяхната дейност. В повечето случаи това означава прилагане на отдалечена работна политика. С милиони хора по света, които работят отдалечено, е трудно да си представим свят без облака. Каквато и да е перспективата, облакът се роди за ситуации като тази, която преживяваме в момента.

След първоначалните сътресения, сега е ясно, че настоящата нужда от отдалечен работен подход в крайна сметка ще накара бизнеса да преосмисли своя бизнес модел, да оцени и приложи съвременни цифрови решения като преход към бизнес приложения с пълно облачно приложение като ERP и CRM.

Безпроблемен достъп до инструменти и данни

Отдалечената работа изисква вяра в децентрализацията на ресурсите, но и някои основни структурни елементи за безпроблемна работа (например непрекъсната комуникация и достъп до данни и системи). Реалната сила на бизнеса в облак по време на тази пандемия се вижда от факта, че всички служители имат достъп до инструментите, които използват ежедневно, от всяко устройство, независимо от географското им местоположение.

Тези, които използват облачни решения за своя бизнес софтуер, можеха да работят дистанционно от първия ден, веднага щом стана наложително. Cloud предлага на всички отдели – от управлението и продажбите до маркетинг и счетоводство – достъп до инструментите и данните, от които се нуждаят, за да продължат да вършат работата си.

Същият достъп като от офиса се прехвърля на лаптопи, дори лични, таблети и дори смартфони. И сега, когато мобилните оператори щедро предлагат гигабайти, Enterprise Mobility (EM) става по-достъпна и гъвкава от всякога, което ви позволява да управлявате бизнеса си от всякакъв вид устройства. По този начин ЕМ, която преди се възприемаше като допълнителен бизнес инструмент, сега се превърна в жизненоважно „оръжие“ за непрекъснатостта на бизнеса.

Друг важен параметър, който трябва да се подчертае, е, че предприятията не трябва да се грижат за сигурността, тъй като това се решава от самите доставчици. VPN, политики, права за достъп и други проблеми вече са решени в облачните изчисления.

Спечелете предимство сега

Фирмите, които се фокусираха прекомерно върху ежедневните оперативни нужди за сметка на инвестициите в цифрови инструменти, наистина претърпяха шок. Тези, които ще успеят да пренесат своите процеси в съвременни цифрови платформи, ще смекчат влиянието на кризата и ще постигнат непрекъснатост на бизнеса не само сега, но и в дългосрочен план.

Независимо колко несигурни изглеждат тези времена, фирмите, които могат и работят отдалечено, имат надеждна алтернатива за справяне с тази и всяка друга криза.

#Cloud     #Cloud ERP    

Related Posts