Home  ›  Blog  ›  Cloud


Cloud    SoftOne

Въпреки че облакът може да предложи гъвкавост и мащабируемост, не всички бизнеси все още бързат да направят този преход. Особено малкия и среден бизнес продължават да използват локални CRM и ERP решения, просто защото не знаят как да прпцедират с тази промяна....


#Cloud     #Cloud ERP