Home  ›  Blog  ›  #Cloud ERP


#Cloud ERP    SoftOne

Потенциалът на изкуствения интелект (AI) и машинното обучение нараства през последните години, което води до значителни подобрения във функционалността на CRM, които дават възможност за автоматизиране на ежедневните задачи, които изискват значително време. Так...


#AI     #CRM