Home  ›  Blog  ›  Mobility  ›  Рисковете за ЕМ и как да се справим с тяхРисковете за ЕМ и как да се справим с тях

April 5, 2021


Mobility

Наблюдава се, че предприятията, които приемат програма за корпоративна мобилност, често правят едни и същи грешки. Лошо изпълнената EM програма всъщност може да създаде повече проблеми, отколкото да реши, така че е важно да се подготви правилен план, преди да се направи първата стъпка.

По-долу можете да намерите някои често срещани грешки, които трябва да се избягват по време на внедряването.

Липса на план за действие

Първото нещо, което трябва да направите, е да обмислите внимателно основната цел на програмата за ЕМ, резултатите, които искате да постигнете, както и очакванията на крайните потребители. Ако започнете процеса на внедряване, без да имате пътна карта как да постигнете целите си, нещата непременно ще се усложнят, в процеса на реализиране.

Неадекватно „точково решение“

Това е свързано с решение, което или адресира само един от проблемите, които се опитвате да разрешите, или не успява да отговори на всички бизнес проблеми. Макар да е разбираемо, че програмата за мобилност на предприятието може да адресира малка част от вашия бизнес в началния пилотен етап, тя ще трябва да бъде разширена според вашите нужди, докато бизнесът ви се развива. Ако изберете решение, което не е разработено така че да може да се разширява, когато това е необходимо, вие ще ограничите своя бизнес потенциал.

Недостатъчен контрол

Това е ключов въпрос, който засяга както вашия бизнес, така и разработчика. Вашите приложения проектирани ли са правилно и с необходимия код? Лесни ли са за използване приложенията ви, позволяващи ви да наблюдавате тяхната ефективност и да правите промени в движение, ако е необходимо? Тези фактори трябва да се приемат за даденост, въпреки че сами по себе си не са достатъчни. Във всеки случай трябва да можете да тествате решението, което сте избрали относително лесно, за да избегнете проблеми в дългосрочен план.

Недостатъчна стратегия

Изглежда, че липсата на ясна стратегия е доста често срещан проблем за много бизнеси. Ясно е също така, че голям процент от предприятията осъзнават, че тяхната мобилна стратегия е практически същата със (или дори по-малко ефективна от) на тази на техните конкуренти. И така, какво трябва да се направи? На първо място, трябва да започнете да мислите за бъдещето и наистина да разберете как да реализирате вашата визия относно корпоративната мобилност. Въпреки че липсата на стратегия може да не е пагубна в ранните етапи, със сигурност ще доведе до значителни проблеми с течение на времето. И така, защо първо да не ги избегнем?

Ако следвате тези съвети и имате предвид споменатите по-горе грешки, ще направите стъпка в правилната посока, що се отнася до внедряването на решения за корпоративна мобилност. Също така бихме препоръчали да не започвате този процес сами, освен ако нямате необходимия опит. Изборът на подходящия доставчик, поне за началните етапи, може да ви помогне да избегнете ненужни рискове и да внедрите програма за корпоративна мобилност, която ще даде на вашия бизнес необходимия тласък.

#Mobile    

Related Posts