Home  ›  Blog  ›  Cloud  ›  Cloud ERP се превръща във фаворит!Cloud ERP се превръща във фаворит!

December 19, 2018


Cloud

Решенията за ERP обикновено се внедряват или като системи, базирани локално на сървър, или като системи, базирани в облак. Съществува и така нареченият хибриден модел, който съчетава някои характеристики както на локалното, така и на решението в облак. Напоследък обаче има огромен глобален ход към Cloud ERP. Тази тенденция не е случайна и със сигурност трябва да се анализира.

 

 

Все по-голям брой проучвания сочат, че глобалният пазар на Cloud ERP решения се разраства бързо. По-специално, анализаторите очакват този пазар да нарасне още повече, като оценките варират между 25 и 30 милиарда долара за следващите 4 до 5 години.

 

 

Въпреки, че cloud computing е налице от доста време, неотдавна светът на бизнеса започна да адаптира начина си на мислене и техния подход към този въпрос. През последните две години повечето експерти са наблюдавали широкото преминаване към облачни ERP решения, тъй като приложенията, базирани на облак, постепенно заместват локалните системи в широк спектър от оперативни процеси.

 

 

За тези фирми, които вече са мигрирали към облака с други важни приложения като CRM и управление на човешките ресурси (HRM), е разумно да се следва същия път и за ERP, за да се гарантира възможно най-малко забавяне между анализите и отчитането.

 

 

В крайна сметка това, което прави преминаването на cloud ERP толкова важено, е фактът, че бизнес лидерите осъзнават, че трансформацията на бизнес процесите е малка цена, която трябва да платят, за да се гарантира развитието на техния бизнес модел в процент, продиктуван от пазарната динамика. Предимствата, които предлага оперативната гъвкавост, финансовата ефективност и модерната технология, далеч надхвърлят първоначалните колебания по отношение на миграцията от наследените системи.

 

 

След всичко това, можем да кажем, че ERP решения, базирани на облак, са по-добри от локалните в области като скалируемост, модернизация и намаляване на разходите. Ако смятате също подобрен потребителски опит, усъвършенствани функции, като например съвместимост с мобилни устройства, замяната на локалните системи с ERP решения базани в облак изглежда е сред най-добрите решения, които можете да вземете.

#Cloud     #ERP    

Related Posts