Home  ›  Blog  ›  News & Events  ›  „БИНДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД инвестира в Soft1 Cloud ERP за своята дигитална трансформация„БИНДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД инвестира в Soft1 Cloud ERP за своята дигитална трансформация

December 7, 2023


News & Events

„Биндинг България“ ООД, водещ доставчик в сектора на търговията на едро с бира и други напитки, избра съвременното решение на SoftOne Cloud ERP solution, за да започне своето пътешествие в дигиталната трансформация. Този избор е голяма крачка напред по отношение на ангажимента на компанията да подобри своята оперативна ефективност, качественото обслужване на клиентите си и цялостната си бизнес гъвкавост.

Успешното внедряване на Soft1 Cloud ERP обединява всички важни бизнес процеси на „Биндинг България“ ООД в една съвременна ERP платформа, която осигурява цялостното безпроблемно опериране на компанията и ефективното сътрудничество между различните ѝ отдели. В същото време платформата автоматизира ежедневните времеемки процеси, като по този начин значително се намаляват оперативните разходи и времето за реакция на специфичните заявки на клиентите. С помощта на усъвършенствани инструменти за отчитане, Soft1 ERP предоставя на ръководителите на „Биндинг България“ ООД детайлна информация за всички бизнес дейности, като по този начин спомага за по-бързото и по-информирано вземане на решения и подобрява оперативната ефективност.

Soft1 Cloud ERP Series 6 съдържа ефикасни модули за контрол на инвентара, позволяващи на „Биндинг България“ ООД ефективно да управлява складове си и прецизно да следи наличностите. Използвайки специфични параметри за „наличност“, платформата автоматично генерира поръчките за покупка, като осигурява и необходимия инвентар и количества на текуща база и бързото обработване на поръчките.

Напълно персонализираният Soft1 Cloud ERP отговаря на специфичните нужди на компанията, като допринася за нейния по-нататъшен растеж и същевременно гарантира безпроблемни и сигурни бизнес операции от всяко място, по всяко време и през всяко устройство.

Изпълнителният директор на компанията, Диана Георгиева, изрази ентусиазма си от внедряването на ERP решението, като заявява: „Тази значима стъпка отразява нашия ангажимент да инвестираме непрекъснато в технологии, които да са от полза за нашите клиенти. С внедряването на нова облачна ERP система ние ще сме по-добре подготвени да предоставяме първокласни услуги и да останем в челните редици на нашата индустрия. „Биндинг България“ ООД изказва своята благодарност на отдадените екипи, участващи в успешното внедряване на решението, както и на своите лоялни клиенти за тяхната постоянна подкрепа“.

#Cloud ERP     #Soft1     #Soft1 Series 6     #SoftOne    

Related Posts