Home  ›  Blog  ›  Cloud  ›  Какви иновации трябва да очакваме за ERP?Какви иновации трябва да очакваме за ERP?

February 3, 2021


Cloud

ERP технологията се развива изключително бързо. Облачната миграция, която продължава своя ръст, както за доставчиците, така и за техните клиенти, е двигател на иновациите. Доставчиците вече могат лесно да пускат актуализации и нови функции, които доскоро изискваха значително време за филтриране или сдвояване със съществуващите версии. AI, ботове и цифрови интерфейси са само част от бъдещето.

Автоматизация с AI

Автоматизацията е едно от сравнителните предимства, които ERP системите могат да предложат. В миналото инсталирането на такива автоматизации изискваше време и задълбочени познания за процеса. Сега производителите на ERP са намерили начин да оптимизират ERP автоматизацията с помощта на изкуствен интелект.

Концепцията е съвсем проста: тъй като служителите не използват всички налични автоматизации, AI ще помогне, като предложи най-подходящите автоматизации в удобен случай. С AI бизнесът ще може да автоматизира процесите си в много по-голям мащаб, тъй като цялата настройка се извършва от системата. Освен това машинното обучение елиминира повтарящите се ръчни задачи и по този начин дава възможност на служителите да отделят още повече време за стратегически дейности.

Гласови команди с AI

Гласовите команди са мощна тенденция и много експерти очакват тази революционна технология да позволи гласово взаимодействие с бизнес системите и да позволи на хората да изпълняват задачи или да отговарят на данни, изискващи действие – нещо подобно на Siri и Alexa, но за бизнеса.

В близко бъдеще гласовите команди се очаква да се превърнат в преобладаващия интерфейс за ERP системите, позволявайки на потребителите да въвеждат данни, да контролират IoT устройства и да получават достъп до данни въз основа на възложената им роля.

Цифрова среда и процеси

Не след дълго бизнесът ще стане напълно цифров. Широкото използване на смартфони и цифрови технологии генерира повишено търсене на напълно цифрови процеси. Нецифровият бизнес сега е в неравностойно положение и това ще става все по-очевидно. Цифровият бизнес е изключително полезен и за производителите на ERP, тъй като може да разшири използването на решенията, които съставляват неговото цифрово ядро.

Ето защо се очаква ERP системите да се развият повече, за да елиминират ръчното въвеждане на данни и да позволят директен запис на бизнес данни. Това също ще включва действия като допълнителни интеграции и също така ще доведе до подобрени мобилни интерфейси за полеви инженери и интеграция с данни на IoT.

Related Posts