Home  ›  Blog  ›  Business Software  ›  Социални мрежи и CRM



Социални мрежи и CRM

June 8, 2020


Business Software

CRM служи за управление и максимално ангажиране на клиентите. И тъй като социалните мрежи играят все по-важна роля в живота на всеки, от съществено значение е да има социално CRM решение. Прочетете по-долу, за да разберете няколко съвета, които може да ви помогнат да се възползвате максимално от вашето Social CRM решение.

Цели и насочване

Основният проблем на социалните медии е, че те генерират много “шум” и могат да ви отнемат много време, ако не сте достатъчно внимателни. В действителност това, което се прилага за хората, които използват Facebook, важи и за бизнеса, използващ CRM система. Ето защо е важно да имате ясни цели по отношение на данните, които искате да събирате и как можете да използвате тези данни в полза на вашите клиенти, преди всъщност да започнете да използвате CRM за тази цел. Най-големият и най-често срещаният проблем в този случай е, че повечето фирми се свръх фокусират върху ангажираността си за разширяване на обхвата си, без всъщност да знаят как подобна увеличена ангажираност или разширен обхват може да се превърне в положителни резултати в дългосрочен план.

Цялостен подход

Всеки отдел за бизнес трябва да работи с клиенти, било то обслужване на клиенти, продажби, маркетинг или разработване на продукти. Възползването от социална система за управление на CRM изисква участието на всички участващи страни; т. нар. ведомствени силози трябва да се избягват на всяка цена.

Неизпълнението на единен и цялостен подход се равнява на загубена възможност. CRM системите са най-ефективни, когато могат да обединят маркетинга, продажбите и обслужването и по този начин да осигурят пълна достъпност на информацията.

Приспособяване към съвременните нужди

Ако има една константа в социалните медии, това е постоянна промяна: винаги се появяват нови общности и технологии, а политиките непрекъснато се променят. В резултат на това социалният CRM пейзаж е всичко друго, но не и статичен. За да остане системата успешна, е необходимо непрекъснато коригиране и експериментиране. Просто не е възможно оперативните процеси и CRM да работят на автопилот.

Тъй като се създават нови социални канали, е важно да подобрите вашите процеси, така че да можете да спечелите истинска стойност от вашия CRM в днешния свят на универсалните канали.

Стойността на показателите

Въпреки че 80% от малките предприятия използват социални медии, едва 44% от тях някога са се опитвали да измерват ефективността си. Напротив, големите предприятия използват по-… научен подход по този въпрос. Независимо от размера на вашия бизнес обаче, знанието какво работи и кое не е важен критерий за успеха на вашето социално CRM решение. Казано по-просто, задължително е да обърнете внимание на показателите, показващи дали социалните медии наистина отговарят на вашите зададени цели.





#CRM    

Related Posts