Home  ›  Blog  ›  Business Software  ›  Как да трансформирате бизнеса си с ERPКак да трансформирате бизнеса си с ERP

May 6, 2020


Business Software

След като COVID 19 промени по-който живеем и работим, без съмнение, много бизнеси ще обмислят сериозно да внедрят нова ERP система или да надстроят съществуващата си. Ако вашата ERP система не е в крак с всички най-нови технологични иновации – облачна, мобилна с AI функции, може да е време да преминете към нова, която ще бъде по-добре проектирана за да посрещне предизвикателствата, пред които сме изправени. Прочетете по-долу, за да разберете защо.

Пълен оперативен преглед

Клиентите, които искат да променят поръчките си, не са рядкост и имайки предвид, че не можете лесно да откажете такива заявки, може да се наложи да помислите и да откриете начини, които ще ви позволят да направите необходимите промени, докато все още отговаряте на договорените срокове. С ERP система можете лесно да приспособите промените, които вашите клиенти изискват, тъй като имате 360о видимост на вашите бизнес операции (продажби, обслужване на клиенти, планиране, счетоводство, производство, дистрибуция, HR). Всичко е интегрирано и ценни данни за компанията са достъпни на всички нива, докато всички отдели се известяват автоматично, когато има промени в графиците или продуктите. Така с направената промяна от клиента, служиелите на всички нива ще бъдат информирани в реално време и няма да се загуби нито време нито има риск от пропуск в комуникацията.

Подобрено обслужване на клиенти със CRM

ERP системите обикновено включват CRM функционалност и това е изключително важно, тъй като позволява на предприятията, които желаят да останат конкурентоспособни, да се ангажират със своите „връщащи се“ клиенти. С подобрен достъп до данните и историята за клиентите, продажбите и обслужването на клиентите, фирмите могат да комуникират още по-добре с тях и да подобрят съществуващите взаимоотношения.

Лесно отчитане

С ERP процесът на отчитане става по-лесен и адаптивен. Благодарение на подобрените ви системни функции, вашата компания ще може по-добре да отговори на сложните изисквания за данни и служителие ще могат да пускат свои собствени отчети, без да разчитат на помощ от ИТ. По този начин ще имат повече време да за по-продуктивни задачи и важни проекти.

Точна информация, по-добри решения

Систематичният и рационализиран поток от бизнес данни и информация във всички бизнес отдели е друго пряко предимство на внедряването на ERP. Достъпът в реално време до актуализирани и точни данни и информация води до по-добри решения. Представете си, че не се налага да чакате калкулациите и данните от склада, счетоводството, доставчиците и т.н. за да си дадете сметка на какво положение сте към момента, всички данни са обединени в системата и са достъпни сега.

Подобрена производителност

Инвестирайки в ERP решения, важен брой фирми се радват на впечатляващо повишена ефективност и производителност. ERP система може да ви помогне да премахнете излишните бизнес процеси и ръчни задачи и следователно да подобрите общата си производителност и да спестите ценно време, като дава възможност както на лицата, вземащи решения, така и на служителите да се съсредоточат върху основни, генериращи печалба процеси.

 

#Digital     #ERP     #Transformation    

Related Posts