Home  ›  Blog  ›  News & Events  ›  „ЕМ СИ ФРЕШ“ ЕООД избра Soft1 Cloud ERP за своята цялостна бизнес оптимизация„ЕМ СИ ФРЕШ“ ЕООД избра Soft1 Cloud ERP за своята цялостна бизнес оптимизация

January 26, 2022


News & Events

„ЕМ СИ ФРЕШ“ ЕООД, водеща компания за търговия и внос и износ на свежи плодове и зеленчуци и производство и дистрибуция на пакетирани свежи салати и зеленчуци, избра цялостното ERP решение на SoftOnе (част от Olympia Group), за да подкрепи ефективно своите бизнес операции.

Прилагайки технология от следващо поколение, Soft1 Cloud ERP Series 5 дава възможност на „ЕМ СИ ФРЕШ“ ЕООД да автоматизира и рационализира всички свои бизнес процеси. Това е от решаващо значение, когато се предлагат продукти с много кратък срок на годност на много конкурентен пазар на храни. Отличаващ се с богатата си функционалност, Soft1 Cloud ERP обединява търговското и финансовото управление в единна съвременна ERP платформа, която осигурява безпроблемна специфична за индустрията работа, като същевременно позволява по-бързи и напълно сигурни бизнес транзакции между „ЕМ СИ ФРЕШ“ ЕООД и компанията майка.

Освен това, чрез внедряването на Soft1 Cloud ERP, „ЕМ СИ ФРЕШ“ ЕООД вече има ясна и лесна проследимост на складовите количества по партиди и срокове на годност. Чрез подробните отчети разполага и със значително по-добър анализ на продажбите, което прави изключително лесен анализа на наличните данни. Това осигурява на компанията гъвкавост за вземане на информирани бизнес решения на динамичния пазар на храни.

„Soft1 ERP напълно покрива на нашите бизнес нужди на всички нива. Освен това бързо и надеждно отговаря на всяко ново специфично за индустрията изискване. Възможността за отдалечен достъп до фирмени данни ни позволява да работим ефективно отвсякъде и чрез всяко устройство, което е много важно в условията, в които живеем и работим. Няма нищо по-важно от опитни партньори, които идентифицират и оценяват в дълбочина уникалните нужди на вашата компания, предлагат идеалното решение и го прилагат по най-ефективния начин.“, каза Панайотис Панагуляс, мениджър на „ЕМ СИ ФРЕШ“ ЕООД

Related Posts