Home  ›  Blog  ›  News & Events  ›  „БЕСТ ФУДС“ ООД избра Soft1 ERP за своята цялостна бизнес оптимизация



„БЕСТ ФУДС“ ООД избра Soft1 ERP за своята цялостна бизнес оптимизация

July 1, 2021


News & Events

„Бест Фудс“ ООД, водеща компания за производство и търговия на едро с хранителни стоки, работеща на пазара за снаксове вече 29 години, избра цялостното ERP решение на SoftOnе (част от Olympia Group), за да подкрепи ефективно своите цялостни бизнес операции. Компанията въвежда ERP решението Soft1 Series 5 едновременно в България и Румъния.

Прилагайки технология от следващо поколение, Soft1 ERP дава възможност на Best Foods да постигне значителни икономии на разходи и време чрез оптимизирани структурирани операции, като по този начин полага основите за по-бърз, по-интелигентен и рентабилен оперативен модел. Отличаващ се със своята богата функционалност, Soft1 ERP е конфигуриран да отговори на специфичните за отрасъла нужди, позволявайки на Best Foods Ltd. да опрости и напълно да автоматизира всичките си ключови бизнес потоци. По този начин се осигурява оперативна оптимизация на всички нива и се предоставят на ръководния екип критични набори от данни, които позволяват навременно и точно вземане на решения.

Soft1 ERP функционира като едно истинско решение “всичко в едно”, притежава изключително интуитивен потребителски интерфейс и дава възможност на Best Foods Ltd. да свърже всички основни операции, като продажби, складиране, фактуриране и счетоводство, в единна платформа.

Чрез внедряването на Soft1 ERP, Best Foods Ltd. вече има ясна картина в реално време и оценка на своята търговска политика чрез управление на специални цени, промоции, отстъпки и акции по конкретни клиенти. Soft1 ERP също така дава възможност за прилагане на специфични ценови политики към отделни клиенти, посредством справки за печалбата спрямо индивидуално дефинирани цени.

„Soft1 ERP напълно отговаря на бизнес нуждите ни на всички нива. Това е интегрирана система, която обединява и рационализира нашите най-важни процеси, значително намалявайки разходите ни за правене на бизнес. В резултат на това ние успяваме да управляваме специфичните си бизнес процеси по-бързо и по-ефективно, предоставяйки по всяко време по-голяма стойност на нашите клиенти.“, споделя Мартина Борисова, мениджър в „Бест Фудс“ ООД“.





Related Posts