Home  ›  Blog  ›  Cloud  ›  Ефективно управление на облака. Как се постига?Ефективно управление на облака. Как се постига?

March 5, 2021


Cloud

Повишената сложност на днешната облачна среда вероятно ще открие бизнеса неподготвен, с отрицателни резултати. По-долу можете да намерите някои интересни точки, на които трябва да обърне внимание вашият бизнес, за да използвате правилно облачната стратегия и да се справите с всякакви предизвикателства.

Прозрачност и оптимизация на разходите

Общоизвестно е, че управлението на разходите в облака представлява предизвикателство за ИТ директорите, особено ако нямат опит с облак. Много от тях са свикнали с традиционната практика да купуват оборудване, да го инсталират и използват, с облачните услуги е различно. Тези услуги имат свои собствени нужди и за да бъдат ефективни и печеливши, тези нужди трябва да бъдат разгледани по различен начин.

Следователно ИТ директорите трябва внимателно да разучат облачните услуги и след това да ги въвеждат в съответствие с наличния бюджет за всеки отделен случай. Стратегическият план е ключов инструмент за тази цел, улесняващ и контролиращ дейността от самото начало до края и позволяващ интервенции, където е необходимо.

Планиране на капацитет и ресурси

Когато говорим за ресурси в по-широкия контекст на управлението на ресурсите и планирането на капацитета, имаме предвид на първо място човешките ресурси и оборудване, технологии и т.н., които съставляват по-широката концепция – на второ място. Също така терминът капацитет се използва за обозначаване на обема работа, който може да бъде извършен от наличните ресурси.

Ако искате да осигурите ефективно оперативно използване на вашата облачна инфраструктура, трябва да обърнете специално внимание на възможностите и планирането на вашите ресурси, което често е свързано с операциите по автоматизация. Ето защо, преди да се ангажирате с облачна услуга, трябва да се запитате: „Какво точно ми трябва и кога точно ще трябва да го използвам?“

Сигурност

Наясно сме, че продължаваме да се връщаме към въпроса за сигурността, но реалността е такава: има голямо разнообразие от операции, свързани със сигурността, необходими в облак, включително управление на кризи, присвояване на права, управление на пароли и влизане и други параметри. В опита си да осигурят сигурност, бизнесът не е сам – помощта на техния предпочитан доставчик ще се окаже ценна и вероятно критична.

Прилагане на политики

Както при локалните технологии, създаването и стриктното спазване на политики, които определят кой има достъп до какво в облака, за колко време и кога, е от жизненоважно значение. Кой екип или отдел ще имат достъп до кои приложения и чрез кои услуги ще могат да го правят?

Автоматизация, предсказуемост и синхронизация

Всички тези атрибути са решаващи за успешното управление на сложна облачна среда. Важен аспект тук е чертежът на услуги, известен също като планиране на услуги. Този вид планиране изисква разбиране на връзките и взаимозависимостите на облачните и локалните системи.

#Cloud     #management    

Related Posts