Home  ›  Blog  ›  #management


#management    SoftOne

Наблюдава се, че предприятията, които приемат програма за корпоративна мобилност, често правят едни и същи грешки. Лошо изпълнената EM програма всъщност може да създаде повече проблеми, отколкото да реши, така че е важно да се подготви правилен план, преди да ...


#Mobile