Home  ›  Blog  ›  Trends & Views  ›  AI създава oчарователни CRM тенденцииAI създава oчарователни CRM тенденции

June 30, 2020


Trends & Views

Потенциалът на изкуствения интелект (AI) и машинното обучение нараства през последните години, което води до значителни подобрения във функционалността на CRM, които дават възможност за автоматизиране на ежедневните задачи, които изискват значително време. Така че, нека разгледаме по-подробно ползите за CRM.

Автоматизация

Автоматизацията е едно от най-важните предимства за CRM, което позволява на предприятията автоматично да въвеждат своите клиентски данни, да анализират тази информация и да действат върху нея. Очевидно правилната настройка е необходимо изискване, като се има предвид, че ако не се извърши правилно, няма да е възможно компанията да се възползва изцяло от потенциала на тази технология. След това обаче системата ще може да предлага или дори да конфигурира автоматизирани задачи чрез AI, без човешка намеса.

Разширена обработка на данни

Има много фирми, които притежават значителен обем от съхранени клиентски данни, които са достъпни чрез CRM решение. Благодарение на AI, тези компании вече могат да се ползват не само от пълен достъп до такива данни, но и от възможността да ги разбират по-добре и да ги добавят към своя CRM, за да могат да имат по-цялостен поглед върху своите клиенти и да открият нови начини за използване клиентски данни за целите на маркетинга, продажбите и обслужването на клиентите.

Системна интеграция

CRM решение е в основата на всички бизнес операции, тъй като свързва данните на клиентите с други облачни услуги и системи. И въпреки че API-тата и свързаността съществуват от години, се очаква сътрудничеството и интеграцията с други услуги, базирани на облак, да станат още по-близки. CRM решенията вече не са затворени, тъй като облачният модел позволява взаимосвързаност между различни системи и услуги.

Социалните медии и съвременната работна среда

Тъй като все повече и повече служители имат достъп до корпоративни данни от мобилните си устройства, идеята за преминаване на достъп до данните от табличен вид към сайт за социални медии, постепенно набира скорост. Не е малко вероятно следващата стъпка в развитието на CRM да бъде направена в тази посока, така че крайните потребители да работят по-удобно с неговите функции.

IoT данни

В близко бъдеще IoT и CRM ще бъдат още по-тясно свързани, докато с интеграцията на данни в IoT и CRM екипите за поддръжка на клиенти ще могат да предоставят още по-добри услуги, предлагайки последователно и персонализирано изживяване. Например, когато клиент се обади на центъра за обслужване за повреден уред, представителят на услугата ще може да види – благодаря на данните от IoT – какъв точно е проблемът.

 

#AI     #CRM    

Related Posts