Home  ›  Blog  ›  Business Software  ›  ERP подобрява управлението на проектиERP подобрява управлението на проекти

April 9, 2020


Business Software

Въпреки че много хора все още не си дават сметка, ERP е инструмент, който може безпроблемно да се комбинира с управление на проекти. Управлението на проекти включва определяне на цел и контрол на променливите до постигането на целта. ERP може да ви помогне да направите точно това.

По-долу можете да видите обзор на функциите за управление на ERP проекти, които трябва да имате предвид.

Разпределение на ресурсите

Без значение какъв е вашият проект, ERP е необходим инструмент, който може да ви помогне да проследите напредъка, както на човешките ресурси, така и на процесите, разпределяйки ресурси, когато и където е необходимо за успешното завършване на вашия проект.

Промяна на реда

Повечето проекти рядко се развиват според първоначалното планиране. По-новите технологии често трябва да бъдат включени в по-късните етапи на проекта. Вашето ERP решение може да следи отблизо такива промени, да препроектира и коригира работния процес, така че актуализираната версия бързо да стане част от процеса. Тази специфична характеристика на управлението на ERP проекти също трябва да може да изключи всички компоненти, които вече се считат за не необходими.

Оценка на разходите

ERP система може да проследи направените разходи с напредването на проекта и да предложи сравнения с първоначалните прогнози, като по този начин гарантира вашата печалба след приключване на проекта.

Коригиращи действия

Има коригиращи действия за разрешаване на проблеми, които могат да възникнат по време на изпълнението на един проект. Понякога може да се наложи пълна промяна в курса, ако печалбата на проекта не е очакваната. Коригиращите действия могат също да се отнасят до специфични качествени процеси за управление на отклонения от първоначалния план при отделни операции в рамките на общия поток.

 

Достъп до информация в реално време

Една от основните характеристики на управлението на ERP проекти е способността му да предоставя актуална информация в реално време на всички участващи страни – от бизнес ръководители до всички служители, работещи по проекта.

 

#ERP    

Related Posts