Home  ›  Blog  ›  Mobility  ›  Enterprise mobility не е просто тенденция, а необходимост!Enterprise mobility не е просто тенденция, а необходимост!

February 11, 2019


Mobility

За бизнеса ви е важно да следите технологичните разработки, както и най-новите тенденции, така че да можете да останете конкурентоспособни. Еnterprise Мobility (EM) не е просто модерна тенденция, това е новият начин на работа и начинът, по който светът ще продължи да работи в близко бъдеще. Нека видим защо е важно да се запознаем с ЕМ и неговите предимства.

 

Гъвкавост и производителност

Повишената гъвкавост на служителите ще окаже положително въздействие върху вашия бизнес като цяло. Вашите служители ще бъдат по-мотивирани, тъй като ще могат да работят, където поискат и където им е най-добре, благодарение на инструментите, които им позволяват да получат незабавен достъп до цялата информация, която им е необходима по време на среща с клиент или по време на пътуване. Подобрената гъвкавост може да доведе и до по-голямо удовлетворение, което води до повишена производителност.

 

Повишена надеждност и отзивчивост

Друго ключово предимство на ЕМ е, че служителите могат да поддържат връзка, независимо от местоположението им. В крайна сметка, концепцията за мобилност е начин на живот, тъй като ние зависим от нашите смартфони за ежедневните ни нужди. Защо да не правим същото за нашата работа? Възможността за достъп от мобилния телефон например, позволява на служителите не само да имат достъп до необходимите комуникации и данни, но и да отговарят на клиентите незабавно, вместо да се налага да чакат, докато се върнат в офиса си.

 

Подобрено сътрудничество

Благодарение на възможностите на ЕМ, служителите могат да поддържат връзка помежду си и със своите клиенти, както и да достъпват до наличните данни и файлове, като по този начин осигуряват успешно сътрудничество. Като се има предвид, че има непрекъснато разширяващ се списък на мобилните приложения, няма причина служителите да останат в офиса си, за да отговорят на имейл, да редактират предложение или да добавят информация към последния проект или презентация. Да бъдеш винаги свързан означава, че можеш да си сътрудничиш с другите навсякъде, по всяко време.

 

По-малко ненужни разходи

EM позволява на служителите да използват устройствата, които вече притежават и са запознати с тях. По този начин фирмите не трябва да поемат разходите за придобиване на устройства за всеки различен потребител или група. Това налага един бизнес да инвестира в единно решение, за да постави служителите си под един и същ „чадър“, като намали разходите и премахне разпокъсаността.

 

 

Привличане на таланти

Предлагайки по-модерна и привлекателна работна среда, вашият бизнес може да привлече желания персонал. Универсалността на ЕМ ни позволява да останем свързани и в същото време да балансираме личния и професионалния си живот. Особено по-младите служители ще оценят гъвкавостта, която предлага тази перспектива, което ще доведе до видимо увеличение на производителността.

##mobility     #enterprise    

Related Posts