Home  ›  Blog  ›  #SoftOne Group


#SoftOne Group    SoftOne

Новите технологии направиха днешните ERP решения напълно ефективни и надеждни в сравнение със старите системи. Още през 2020 г. анализатори като Gartner прогнозират непрекъснатото развитие на ERP, което ще предложи нови и впечатляващи възможности за трансформа...