Home  ›  Blog  ›  News & Events  ›  Atlantis ERP, вече е сертифицирана за Н-18Atlantis ERP, вече е сертифицирана за Н-18

February 27, 2020


News & Events

25.02.2020 г., София. Atlantis ERP, част от портфолиото на SoftOne Technologies, вече е регистриран и одобрен в публичния електронен списък на НАП, съгласно Наредба Н-18. Софтуерът отговаря на всички изисквания на наредбата и фигурира под номер 747 в списъка на софтуерите, регистрирани като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти).

От 2019 г. системата за управление на бизнеса Atlantis ERP е част от портфолиото на SoftOne Technologies, чиято друга ERP система Soft1 ERP също е регистрирана като СУПТО в НАП.

Наредба Н-18 регулира регистрирането и отчитането на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и съответно изискванията към софтуерите за управлението им, заедно с изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини, приети на 28 септември 2018 година. Според наредбата софтуерът, който използват търговците, задължително трябва да отговаря на изискванията, поставени от НАП, която предоставя публичен регистър с одобрени софтуери за ползване.

За SoftOne Bulgaria: SoftOne Bulgaria е местният офис на SoftOne Technologies, член на Olympia Group. SoftOne Group е най-голямата група от компании за бизнес софтуер в Гърция, включва три водещи марки (SoftOne, UNISOFT и PROSVASIS), има повече от 300 служители, с широка партньорска мрежа от над 600 партньори, ефективно обслужваща непрекъснато нарастващата база от над 47 000 клиенти и 280 000 потребители в 4 държави (Гърция, Кипър, България и Румъния). Със своя дългогодишен опит и висок ноу-хау, SoftOne Group разработва иновативни софтуерни бизнес продукти, облачни и мобилни решения, които подпомагат дигиталната трансформация на модерния бизнес. За повече информация посетете: www.softone.bg

 

 

За Olympia Group: Olympia Group, основана от Панос Германос през 1980 г., представлява международна инвестиционна група със силно присъствие в 10 държави. В нейните дъщерни дружества работят над 8 500 служители в ключови бизнес области като телекомуникации, промишленост, търговия на дребно, дистрибуция, бизнес софтуер и недвижими имоти. Опитен мениджърски екип с дългогодишен успешен опит, силна бизнес култура и структура за корпоративно управление, работещи по стандартите на съвременните бизнес практики, са ключови фактори, предлагащи конкурентно предимство на Olympia Group, целяща устойчив растеж и непрекъснато създаване на стойност за своите акционери. За повече информация, моля посетете: www.groupolympia.com

 

 

За повече информация:

 

 

Related Posts